JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Likvärdiga lägenheter

För att prövningslägenheten och jämförelselägenheterna ska vara likvärdiga krävs att de i grova drag motsvarar varandra.

Detta innebär att de ska ha ungefär samma storlek, samma rumsantal och ungefär samma modernitetsgrad. De ska ligga ungefär lika i förhållande till ortens centrala delar och boendemiljön i stort ska vara någorlunda likvärdig.

En relativt stor tolerans krävs för att jämförelsematerialet ska bli tillräckligt stort och därmed mera rättvisande, men skillnaderna får inte vara avsevärda. Detta innebär till exempel att två lägenheter kan ha samma bruksvärde även om den ena är några kvadratmeter mindre än den andra. Det innebär också att en och samma lägenhet kan ha samma bruksvärde och därmed oförändrad hyra trots att den visat sig vara något mindre än vad som framgår av hyresavtalet. Det finns alltså inte någon absolut koppling mellan hyran och lägenhetens area. Lägenhetens storlek är i stället en av flera komponenter som bygger upp dess bruksvärde.

Olika bruksvärdesfaktorer kan i viss mån kvittas mot varandra, men de måste vara av någorlunda likartat slag för att detta ska vara möjligt. Bättre läge kan till exempel inte kvittas mot sämre planlösning och sämre teknisk utrustning.

Byggnadsåret saknar självständig betydelse, men hus som är byggda vid samma tid har i praktiken ofta likvärdig standard och modernitetsgrad.
Senast ändrad: 2017-02-27