JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyressättningsregler för bostadslägenheter

Enligt huvudregeln i hyreslagen ska hyran vara skälig.

Hyran är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för till bruksvärdet likvärdiga lägenheter.

En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel.

Med likvärdiga lägenheter menas i första hand lägenheter vars hyra har bestämts genom förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen.

Det saknar betydelse om det är en privat hyresvärd eller en kommunal (allmännyttig) hyresvärd som har ingått förhandlingsöverenskommelserna.

Hyresvärdens motpart vid förhandlingarna är en lokal hyresgästförening. Föreningen är i de allra flesta fall ansluten till Hyresgästföreningen, Riksförbundet. 
Senast ändrad: 2019-03-26

Läs mer om hyra

Var i lagen hittar jag hyressättningsreglerna?

Den allmänna hyressättningsnormen och de två hjälpreglerna (bruksvärdesregeln och den regel som innebär att jämförelsen främst ska göras med förhandlade hyror) finns i  55 § första och andra stycket hyreslagen (12 kap. jordabalken).

Hur tar jag reda på vilka hyror som jämförbara lägenheter har?

Den som vill ha uppgifter om vad likvärdiga lägenheter har för hyror, kan kontakta  privata eller kommunala (allmännyttiga) hyresvärdar som har förhandlat fram sina hyror med en lokal hyresgästförening.