JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Så här går sammanträdet inför nämnden till

Det är inte alltid nödvändigt att en part själv är med vid sammanträdet. Man kan i de flesta fall skicka ett ombud. Om parten själv måste vara med framgår detta av kallelsen till sammanträdet.

Det går bra att hyresvärden/bostadsrättsföreningen eller hyresgästen/bostadsrättshavaren har med sig ett biträde.

Någon gång kan det vara aktuellt att höra även andra än parterna. Det kan till exempel gälla vittnen. Den som vill att hyresnämnden ska höra vittnen bör meddela detta i god tid.

Sammanträdet inför hyresnämnden är i de flesta fall offentligt, vilket betyder att allmänheten har rätt att vara med och lyssna. Ett undantag är medlingssammanträdet som sedan den 1 augusti 2011 inte längre är offentligt.

Vid ett sammanträde består hyresnämnden normalt av ordföranden, som är jurist och kallas hyresråd, samt av två så kallade intresseledamöter. En av intresseledamöterna är väl insatt i fastighetsförvaltning och en i hyresgästers eller bostadsrättshavares förhållanden.

I vissa fall består nämnden i stället av två hyresråd (juristdomare). Ibland - särskilt vid medling - kan nämnden bestå av ordföranden ensam.

En protokollförare brukar också medverka vid sammanträdet.

Ordföranden inleder sammanträdet med att gå igenom de handlingar som parterna lämnat in till nämnden. Därefter får parterna säga sin mening. Sedan förhör hyresnämnden eventuella vittnen.
Senast ändrad: 2017-02-27