JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälp/Rättsskydd

Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller normalt inte vid tvister i hyresnämnden och i regel beviljas inte heller allmän rättshjälp.

Överklagas ärendet till Svea hovrätt kan ersättning utgå från rättsskyddet för de kostnader som uppkommer efter hyresnämndens prövning. Fråga ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller.

Andra förutsättningar kan gälla för den som är part i annan egenskap än som privatperson.
Senast ändrad: 2017-02-27