JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överläggning och beslut

När sammanträdet är avslutat överlägger hyresnämnden. Ordföranden och intresseledamöterna går då i enrum igenom ärendet och bestämmer vilken lösning av tvisten de ska föreslå eller vilket beslut som de ska meddela. Därefter får parterna komma tillbaka till sammanträdesrummet. Ordföranden redogör då för den lösning som hyresnämnden föreslår eller för beslutet och förklarar hur det går till att överklaga det. Ibland meddelar hyresnämnden beslutet senare. I så fall talar ordföranden om det vid sammanträdet.

Normalt skickar hyresnämnden beslutet till parterna eller deras ombud per post. Om nämnden meddelar beslutet vid förhandlingen skickas det inom sju dagar, annars skickas det samma dag som det meddelas.
Senast ändrad: 2017-02-27