JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hur överklagar jag?

Vissa av hyresnämndens beslut kan du överklaga skriftligen hos Svea hovrätt. Överklagandet ska ha kommit in till hyresnämnden inom tre veckor från den dag då nämnden meddelade beslutet.

I överklagandet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, på vilket sätt du är missnöjd och hur du vill ha beslutet ändrat. Du kan läsa mer om hur överklagandet går till i de anvisningar som bifogas hyresnämndens beslut. Information om vilka beslut som går att överklaga hittar du under "Vad kan jag överklaga?"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        du 

För de ärenden som du kan överklaga till Svea hovrätt gäller andra regler för vem som ska betala rättegångskostnaderna. Den part som förlorar tvisten kan komma att få betala motpartens rättegångskostnad. Läs mer under "Kostnader" och "Rättshjälp/Rättsskydd".

 
Senast ändrad: 2017-02-27