JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bostadslägenhetens skick

En bostadslägenhet ska vara i visst skick och ha en viss standard. Uppfyller bostadslägenheten inte detta kan hyresvärden åläggas att avhjälpa bristen i lägeheten eller göra de åtgärder som krävs för att lägeheten ska uppnå lägsta godtagbara standard.

Hyresnämnden kan efter ansökan från hyresgästen meddela antingen åtgärdsföreläggande eller upprustningsföreläggande mot hyresvärden.
Senast ändrad: 2019-03-22