JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förutsättningar

Den som ska ta över lägenheten ska ha haft gemensamt hushåll med hyresgästen. Hyresgästen och den närstående ska dessutom ha använt lägenheten gemensamt. De ska ha bott tillsammans under en längre tid och och den som ska ta över ska vara skötsam och klara av att betala hyran. 

I normalfallet ska sammanboendet ha varat i cirka tre år. Ibland kan det räcka med kortare tid. Ett exempel på det är om hyresgästen avlider oväntat och det står klart att sammanboendet annars skulle ha pågått i cirka tre år eller längre.

Den som ska ta över lägenheten ska vara godtagbar som hyresgäst, alltså vara skötsam och klara av att betala hyran.

Närstående

Som närstående räknas i första hand föräldrar, barn, syskon och sambor. I vissa fall kan också andra släktingar komma i fråga, till exempel barnbarn och syskonbarn. I undantagsfall kan personer som inte är släkt räknas som närstående.

Måste båda bo i lägenheten när frågan prövas?

Det har ingen avgörande betydelse om hyresgästen har flyttat eller avlidit. Det viktiga är att den som ska ta över hyresavtalet bor kvar i lägenheten. I praxis finns exempel på att överlåtelser godkänts trots att överlåtaren inte bott i lägenheten på flera år.

Var någon är folkbokförd har ingen självständig betydelse i hyresrättsliga sammanhang, men det kan ha ett värde som bevisning. Den som på annat sätt kan styrka att han eller hon har bott i lägenheten den tid som lagen kräver, kan ändå få ta över den. Detta givetvis under förutsättning att även de övriga villkoren för att en lägenhet ska få överlåtas till en närstående är uppfyllda.
Senast ändrad: 2017-07-27