JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-02-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Hävda häktningar för mord
[2019-02-18]   Södertörns tingsrätt
Åklagaren har hävt häktningarna beträffande de fyra personer som tidigare häktats som skäligen misstänkta för mord den 8 februari 2019 på Klövervägen i...

Böter för brott mot luftfartslagen
[2019-02-18]   Göteborgs tingsrätt
En person som, i syfte att stoppa en utvisning till Afghanistan, inte följt vad kaptenen på flygplanet bestämt om ordningen ombord döms för brott mot...

Beslut i mål om resning
[2019-02-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ansökan om resning Migrationsöverdomstolens beslut 2019-01-22 i mål nr UM 21454-18.

Ändrad huvudförhandlingsplan i målet om mord på en ung kvinna i Hökarängen
[2019-02-18]   Södertörns tingsrätt
Av huvudförhandlingen återstår två dagar. Måndagen den 18 februari 2019 kommer ett sista vittnesförhör att hållas och den tilltalades personliga förhållanden...

Stockholms tingsrätts verksamhetsberättelse 2018
[2019-02-15]   Stockholms tingsrätt
Tingsrätten har nu beslutat verksamhetsberättelsen för 2018 av vilken bland annat framgår att tingsrätten nått målet när det gäller omloppstider för tvistemå...
Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv