JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handling

Dom i mål om rättsprövning
[2018-06-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsprövning i fråga om vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen.

Tobak som ett bolag har importerat ska anses vara röktobak
[2018-06-21]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Den tobak som ett bolag har importerat ska både när det gäller tobaksskatt och tull anses vara röktobak och är därför både skatte- och tullpliktig. Det...

Nya domarutnämningar
[2018-06-20]   Domstolsverket
Regeringen har den 20 juni 2018

Dom i målet gällande mord på Ulvön
[2018-06-20]   Uddevalla tingsrätt
Uddevalla tingsrätt har i dag dömt en 30-årig man för mord, omfattande brott mot griftefriden, samt mordbrand till fängelse på livstid.

Dom i migrationsmål
[2018-06-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Frågan om det finns ett internt flyktalternativ aktualiseras först om en asylsökande anses ha skyddsskäl mot någon del av hemlandet. Den asylsökande kan därf...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv