JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år
[2018-12-10]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Statens medieråd beslutade att godkänna den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen från elva år. Efter...

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling
[2018-12-10]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts efters...

Domsjö Fabriker AB beviljas tillstånd
[2018-12-10]   Umeå tingsrätt
Mark och miljödomstolen har idag gett Domsjö Fabriker AB tillstånd att vid anläggningen i Domsjö, Örnsköldsviks kommun, få fortsätta produktionen. Tillstånde...

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov
[2018-12-10]   Uddevalla tingsrätt
Uddevalla tingsrätt har idag beslutat att dom i mål gällande bland annat mord och människorov kommer att meddelas den 19 december 2018 kl. 11.00.

Mordrättegång
[2018-12-10]   Halmstads tingsrätt
Åklagaren har den 23 november 2018 väckt åtal vid Halmstads tingsrätt mot en man för mordet i Torup. Åklagaren har även väckt åtal för försök till mord, grov...

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten
[2018-12-07]   Högsta domstolen
Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-12-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Paintball har ansetts utgöra idrott.Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv