JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Tingsfiskal skriver om förvaltare och framtidsfullmakter, läs domarbloggen!
[2017-11-21]   Södertörns tingsrätt
I veckans inlägg på domarbloggen kan du läsa tingsfiskalen Hanna Hallonstens text om goda män, förvaltare och framtidsfullmakter.

Svea hovrätt dömer till livstids fängelse för dubbelmord
[2017-11-21]   Svea hovrätt
Hovrätten har i dag dömt en man för två mord och ändrat påföljden från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning till fängelse på livstid.

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
[2017-11-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900). (Mål nr 6335-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr...

Friande dom för polismän
[2017-11-20]   Malmö tingsrätt
Tingsrätten friar de båda polismän som stått åtalade för misshandel alternativt tjänstefel efter att ha utdelat slag med batong mot en Hammarby-supporter.

Delbeslut i mål om offentlig upphandling
[2017-11-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den...

Inte tillåtet att odla cannabis för självmedicinering
[2017-11-20]   Högsta domstolen
En man odlade cannabis i syfte att använda den för att lindra allvarlig smärta. Högsta domstolen anser att mannen har befunnit sig i en nödsituation men att...

Huvudförhandling i mål B 1071-17
[2017-11-17]   Hudiksvalls tingsrätt
Den 27 november 2017, kl. 10.00, inleds huvudförhandling i ett mål (B 1071-17) där en man är misstänkt för mord. Förhandlingen kommer att hållas i Hudiksvall...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv