JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem möter du i hyresnämnden?

Inom hyresnämnden tjänstgör drygt 100 personer - varav 25-30 hyresråd (domare), cirka 50 nämndsekreterare samt övrig personal.

Vid ett sammanträde hos hyresnämnden deltar normalt tre ledamöter. Ordföranden är jurist och kallas hyresråd. De andra ledamöterna är så kallade intresseledamöter. En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och en är väl insatt i hyresgästers eller bostadsrättsinnehavares förhållanden. En protokollförare brukar också medverka vid sammanträdet.
Senast ändrad: 2017-02-27