JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande över promemorian Skyldighet för allmänna domstolar att lämna uppgifter om domar och beslut i brottmål till skatteverket i vissa fall

Utgiven:  12 mars 2019
Typ:  Domstolsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2019-04-17