JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 8 2011

Läs sista numret av Nytt från Europadomstolen under redaktören F.d. kammarrättsrådet Margaretha Ericssons ledning.

Utgiven:  25 augusti 2011
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 juli - den 26 juli 2011. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-08-25