JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 5 2011

Greklands vägran att godkänna en munks adoption ansågs kränka rätten till familjeliv.

Utgiven:  18 maj 2011
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 april - den 12 maj 2011. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-05-18