JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 1 2011

Frågan om irländsk abortlagstiftning kränkte moderns rätt till respekt för sitt privatliv var föremål för bedömning i Europadomstolens Grand Chamber avgörande A, B och C mot Irland.

Utgiven:  18 januari 2011
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 14 december 2010 – 13 januari 2011. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12