JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta förvaltningsdomstolen

Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt fakta om Högsta förvaltnings-
domstolen; bland annat att domstolen är högsta instans för mål mellan myndigheter och enskilda personer eller företag. Målen som avgörs på domstolen handlar ofta om enskildas rättigheter och skyldigheter. Mål som prövas kan exempelvis gälla socialförsäkringsförmåner, tvångsvård och skatter.

Utgiven:  06 juli 2018
Typ:  Broschyr

Beställ

Alla publikationer är kostnadsfria och skickas normalt inom 5 arbetsdagar.
Senast ändrad: 2017-07-06

Bläddra i broschyren

Öppna publikationen

Klicka på bilden.