JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen

Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt fakta om Högsta domstolen; bland annat att domstolen är högsta instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Avgöranden i Högsta domstolen får betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och övriga rättsväsendet.

Utgiven:  06 juli 2018
Typ:  Broschyr

Beställ

Alla publikationer är kostnadsfria och skickas normalt inom 5 arbetsdagar.
Senast ändrad: 2015-02-20

Bläddra i broschyren

Högsta domstolen

Klicka på bilden.

Beställ den engelska versionen