JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall


Tel: 060-18 67 90
Fax:
Myndighetschef: Lagmannen Robert Schött
Dataskyddsombud: Rådmannen Leif Similä, leif.simila@dom.se
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

 


Postadress:
Box 415 851 06 Sundsvall

Besöksadress:
Storgatan 39 852 30 Sundsvall


Senast ändrad: 2019-05-08

Förkortad expeditionstid

Fredag 31 maj
kl. 08:00 - 12:00

Fredag 7 juni
kl. 08:00 - 12:00

Torsdag 20 juni
kl. 08.00 - 14:00

Telefonupplysning

För allmänna frågor om hyres- och arrendeförhållanden inom ramen för nämndens upplysningsverksamhet kan du kontakta 060-186797 som har följande telefontid:

Helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00-15.00 (om nämnden har expeditionstid)

Vissa dagar kan telefontiden vara inskränkt på grund av pågående sammanträden i nämnden (upplysning om detta lämnas i växeln). 

Under sommaren (veckorna 24-35) är telefontiden för upplysningar begränsad till helgfria tisdagar kl. 13.00-14.00.

Vänligen respektera att varje upplysningssamtal är begränsat till högst fem minuters samtalstid.

Nämnden ger inte råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur hen bäst ska lägga upp sin process. Nämnden lämnar allmän information om den lagstiftning som har anknytning till nämndens verksamhet och om handläggningen i nämnden.