JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontakta domstolen med vårt säkra kontaktformulär

Om du vill skicka uppgifter till domstolen på ett säkert sätt kan du använda vårt kontaktformulär. Meddelandet lagras direkt hos oss istället för att skickas oskyddat över nätet.

Välj vilken domstol du vill kontakta och fyll i resten av formuläret.

När du skickat meddelandet visas det som en PDF som du kan spara ned.

OBS!
Om du inte får en bekräftelse på att meddelandet kommit fram - kontakta domstolen.

Gå vidare till kontaktformuläretSenast ändrad: 2019-08-20

Nämndens upplysningstelefon har upphört från och med den 31 mars 2019, se ytterligare information längre ned.

Öppet-och telefontider

Observera att hyresnämnden från och med den 2 maj 2019 har nya öppet-och telefontider enligt nedan:

Helgfria vardagar, måndag-torsdag kl 08.30-16.00, samt fredag 08.30-15.00.

Ändrade besöks-och telefontider

I anslutning till vissa helgdagar kan öppettiden vara begränsad.

 

Hyres-och arrendenämnden har, likt en domstol, i uppdrag att opartiskt avgöra vissa tivster mellan enskilda parter.

Nämndens serviceskyldighet innebär att vi under våra öppettider besvarar frågor av mer formell art, såsom frågor om myndigheten och handläggningen av de ärenden som vi prövar eller medlar i.

Den som vill ha svar på frågor om vad lagen säger eller råd om hur/vad de ska göra, hänvisas till advokat eller jurist för rådgivning. Det finns även jurister i branch/medlemsorganisationer som biträder rättssökande.

Svar på många vanligt förekommande frågor rörande exempelvis hyres-, arrende- och bostadsrätt kan också sökas på www.hyresnamnden.se och www.arrendenamnden.se som uppdateras löpande. Från och med den 1 april 2019 lämnas denna typ av upplysningar genom de två webb-platserna.

 

Upplysning
Nämnden ger inte information eller råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur denna ska lägga upp sin process.

Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på hyres- och arrendenämndens hemsidor; www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/ eller www.arrendenamnden.se