JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm


Tel: 08-561 66 500
Fax:
Myndighetschef: Kristian Eriksson
Dataskyddsombud: Jens Rick, HNS-dataskyddsombud@dom.se
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Stockholms och Gotlands län

Adress:
Den 1 oktober flyttar nämnden till nya lokaler


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 8301, 104 20 Stockholm

Besöksadress:


Senast ändrad: 2018-12-21

Nämndens faxnummer upphörde den 1 juli 2018 

Besökstider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.00

Telefontider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.30

Upplysningen nås på telefon 08-561 66 570

Måndag och onsdag
kl. 13.30-15.00

Ändrade besöks-och telefontider

I anslutning till vissa helger kan öppettiden vara begränsad. 

 

Ändrade upplysningstider

Den 2 januari 2019 är upplysningen stängd!

Nämnden lämnar inte förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte råd hur en part ska lägga upp sin process. 

Nämnden ger inte heller råd hur en uppkommen tvist ska lösas eller hur ett avtal, en uppsägning eller annan handling ska tolkas.

I princip blir post till hyresnämnden allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av innehållet i all post (brev, e-post, fax) som kommer in till nämnden.