JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm


Tel: 08-561 66 500
Fax: 08-656 18 80
Myndighetschef: Kristian Eriksson
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Stockholms och Gotlands län

E-postmeddelanden med Hyresnämnden som avsändare och med erbjudande om att få sin lägenhetshyra betald kommer inte från någon hyresnämnd.  

 


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 8301, 104 20 Stockholm

Besöksadress:
Ulriksborgsgatan 5, 112 18 Stockholm (via Lindhagensgatan 90)


Senast ändrad: 2018-05-02

 

Besökstider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.00

Telefontider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.30

Upplysningen nås på telefon 08-561 66 570

Måndag, onsdag, fredag
kl. 13.30-14.30

Ändrade besöks-och telefontider

11 maj: kl. 8.00-15.00

22 & 23 maj: kl. 9.00-11.00

1 juni: kl. 8.00-11.00

Ändrade upplysningstider

11 & 23 maj, 1 juni:
ingen upplysning

 

Nämnden lämnar inte förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte råd hur en part ska lägga upp sin process. 

Nämnden ger inte heller råd hur en uppkommen tvist ska lösas eller hur ett avtal, en uppsägning eller annan handling ska tolkas.

I princip blir post till hyresnämnden allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av innehållet i all post (brev, e-post, fax) som kommer in till nämnden.