JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Hyres- och arrendenämnden i Malmö


Tel: 040-35 34 00
Fax:
Myndighetschef: Susanne Björkman Ragnarson
Dataskyddsombud:
Organisationsnummer: 202100-2742

Geografiskt område:

Skåne och Blekinge län


PlusGirokonto för ansökningsavgifter:

Betalning av ansökningsavgifter:

Postadress:
Box 4287 203 14 Malmö

Besöksadress:
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö


Senast ändrad: 2018-11-09

Expeditionstid

Hyres- och arrendenämnden i Malmö delar expedition med Hovrätten över Skåne och Blekinge och kan därför ta emot handlingar när hovrätten har öppet.

Information (allmänna frågor)

Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på hyres- och arrendenämndens hemsidor:

www.hyresnamnden.se/Fragor-och-svar/ eller www.arrendenamnden.se.

Nämnden ger inte information och råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur hen bäst ska lägga upp sin process.  

 

Nämndens öppettider

Måndag-torsdag

Kl. 8.00-16.00

Fredag

Kl. 8.00-15.00

Nämnden håller många sammanträden utanför Malmö och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.

Handlingar lämnas in i hovrättens expedition. Frågor besvaras enklast på telefon.

Begränsade öppettider

I samband med vissa helger och ledigheter har vi begränsade öppettider.