JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vilken hyra får man ta ut av andrahandshyresgästen?

När en förstahandshyresgäst hyr ut sin bostadshyreslägenhet i andra hand gäller hyreslagens hyressättningsregler för bostadslägenheter. För bostadsrätter gäller från och med den 1 februari 2013 under vissa förutsättningar i stället bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen").

Hyreslagens regler och bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") skiljer sig åt på flera punkter, till exempel när det gäller hyressättningen, rätten att få hyran sänkt med retroaktiv verkan, rätten att säga upp hyresavtalet och besittningsskyddet. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller i ditt fall.

Det här avsnittet handlar om de hyressättningsregler som gäller vid andrahandsuthyrning av hyres- och bostadsrättslägenheter. Reglerna om uppsägningstid och besittningsskydd och annat hittar du under

Hur vet jag vilka regler för hyressättning som gäller i mitt fall?

De olika avsnitten har följande innehåll och de beskriver de regler som gäller när hyresavtalet har ingåtts den 1 februari 2013 eller senare om vi inte uttryckligen anger något annat.

”Hyra i andra hand/Hyran/Hyresrätt” (Hyreslägenhet som hyrs ut som bostad)

I detta avsnitt beskriver vi de regler för hyressättning som gäller när en förstahandshyresgäst hyr ut en bostadshyreslägenhet i andra hand.

”Hyra i andra hand/Hyran/Bostadsrätt” (Bostadsrätt som hyrs ut som bostad)

I detta avsnitt beskriver vi de regler för hyressättning som gäller 

  • för en enstaka bostadsrätt som som en bostadsrättshavare hyr ut i andra hand

  • för den första upplåtelsen när en bostadsrättshavare samtidigt hyr ut två bostadsrättslägenheter.

”Hyra i andra hand/Hyran/Bostadsrätt/Bostadsrätt – hyreslagens regler” (Upplåtelse av en bostadsrätt enligt hyreslagens regler)

 I detta avsnitt beskriver vi de regler för hyressättning som gäller för

  • den andra upplåtelsen när en bostadsrättshavare samtidigt hyr ut två bostadsrättslägenheter i andra hand
  • samtliga upplåtelser när en bostadsrättshavare samtidigt hyr ut mer än två bostadsrättslägenheter i andra hand
  • samtliga andrahandsuthyrningar av bostadsrättslägenheter där hyresavtalet har ingåtts före den 1 februari 2013.

Måste bostadsrättshavaren ha bostadsrättsföreningens tillstånd för att kunna upplåta i andra hand?

Bostadsrättslagen har inte ändrats på den här punkten. En bostadsrättshavare som ska upplåta i andra hand måste alltså även efter införandet av lagen om uthyrning av egen bostad (”privatuthyrningslagen”) ha samtycke av bostadsrättsföreningen eller alternativt ha tillstånd av hyresnämnden.

 
Senast ändrad: 2019-03-26

Återbetalning

Var i lagen hittar jag reglerna om återbetalning av överhyra?

Reglerna om återbetalning av överhyra finns i 55 e § hyreslagen (12 kap. jordabalken).

De gäller även vid upplåtelse av möblerat och omöblerat rum. Alla upplåtelser för fritidsändamål är undantagna från bestämmelsen.

Observera att reglerna om återbetalning av överhyra inte gäller när lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") är tillämplig på upplåtelsen.