JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besittningsskydd

Besittningsskyddet innebär att andrahandshyresgästen inte utan vidare är skyldig att flytta den dag som står i uppsägningen och att förstahandshyresgästen måste föra tvisten till hyresnämnden om andrahandshyredsgästen inte lämnar lägenheten. Nämnden tar sedan ställning till om avtalet ska upphöra eller löpa vidare. Vid upplåtelser enligt lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") saknar hyresgästen helt besittningsskydd.

Enligt hyreslagens regler får en andrahandshyresgäst besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd. Han eller hon får därför i regel inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.

Om andrahandsuthyrningen ska pågå längre tid än två år i följd, kan det därför vara lämpligt att förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen också upprättar ett särskilt avtal om att andrahandshyresgästen inte ska ha något besittningsskydd. Använd gärna blanketten "Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad - som gäller utan hyresnämndens godkännande" (blankett HN-4, pdf, länken öppnas i nytt fönster). På blankettens andra sida finns mer information om sådana avtal.

Om parterna har avtalat om avstående från besittningsskydd måste andrahandshyresgästen flytta utan föregående prövning när hyresavtalet upphör.

Upplåtelse av bostadsrätt enligt lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen")

Lagen började gälla den 1 februari 2013. Hyresgäster som har träffat avtal om att hyra en bostadsrättslägenhet i andra hand efter det att lagen har börjat gälla saknar helt besittningsskydd.

Om en bostadsrättshavare upplåter två lägenheter, till exempel var sitt rum till två inneboende, saknar hyresgästen i den första upplåtelsen helt besittningsskydd medan hyresgästen i den andra upplåtelen får besittningsskydd enligt hyreslagens regler när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd.

Upplåter bostadsrättshavaren tre eller fler lägenheter handlar det normalt om uthyrning i näringsverksamhet och då gäller hyreslagens regler för samtliga upplåtelser.

 

 
Senast ändrad: 2017-02-27

Läs mer

Kan den som hyr i andra hand ta över förstahandskontraktet?

Även om andrahands-hyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet.

Detta är bara möjligt när förstahandshyresgästens avtal har upphört och fastighetsägaren väljer att teckna avtal med just den som har hyrt lägenheten i andra hand.