JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan

 

Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Använd gärna blanketten "Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd" (blankett HN-1, pdf, länken öppnas i nytt fönster) när du skriver ansökan.

En ansökan till hyresnämnden om att få hyra ut i andra hand ska innehålla uppgifter om

  • vem som är sökande (förstahandshyresgästens/bostadsrättshavarens namn och adress)
  • vem som är motpart (hyresvärdens/bostadsrättsföreningens namn och adress)
  • vem som ska hyra i andra hand (namn och adress). Hyresnämnden kan inte lämna ett generellt tillstånd
  • varför hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse inte har samtyckt (detta bör helst framgå av en handling som bifogas)
  • orsaken till andrahandsuthyrningen och hur länge den ska pågå.

Detta händer i hyresnämnden

När ansökan har kommit in till hyresnämnden skickar nämnden över handlingarna till hyresvärden för att han eller hon ska få tillfälle att yttra sig. Om hyresvärden inte vill gå med på uthyrningen, kallar nämnden hyresvärden och förstahandshyresgästen till ett sammanträde.

Om hyresvärden har haft invändningar mot andrahandshyresgästen är det en fördel om också den som ska hyra i andra hand kommer till sammanträdet.

Det går inte att överklaga hyresnämndens beslut, men det är möjligt att ansöka på nytt om man vill ange nya skäl för andrahandsuthyrningen.
Senast ändrad: 2017-02-27