JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyra i andra hand - bostadslägenheter

En hyresgäst upplåter sin lägenhet i andra hand om han eller hon låter någon annan använda lägenheten självständigt.

Hyresgästen måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också när han eller hon lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den.

Den som ska upplåta bara en del av sin lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende, behöver inte fråga hyresvärden om lov. Detta gäller så länge den inneboende inte ska använda lägenheten självständigt.

Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Vem har ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen?

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna.
Senast ändrad: 2019-03-28

Läs mer

Kan den som hyr i andra hand ta över förstahandskontraktet?

Även om andrahandshyresgästen har bott en längre tid i lägenheten har han eller hon inte rätt att ta över förstahandskontraktet.

Detta är bara möjligt när förstahandshyresgästens avtal har upphört och fastighetsägaren frivilligt väljer att teckna avtal med just den som har hyrt lägenheten i andra hand. 

Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsuthyrning?

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken ("hyreslagen") och i 7 kap. 10-11 §§ bostads-
rättslagen
.

Var i lagen hittar jag reglerna om uthyrning till inneboende?

Reglerna om uthyrning till inneboende finns i 41 § hyreslagen (12 kap. jordabalken) och i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.