JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Villkorsändring

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör villkorsändring av lokalhyresavtal.

Det innebär att hyresvärden eller hyresgästen begär att något eller några av de villkor som finns i hyresavtalet ska ändras från och med nästa hyresperiod.

När hyresvärden säger upp en lokalhyresgäst som har besittningsskydd, ska uppsägningen innehålla 

  • uppgifter om de villkor som hyresvärden kräver för att förlänga hyresförhållandet
  • en underrättelse om att hyresgästen ska vända sig till hyresnämnden inom två månader från uppsägningen om hyresgästen inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken

En uppsägning som inte innehåller detta är ogiltig. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 58 § jordabalken.

Om parterna inte kommer överens om den villkorsändring som begärs, ska hyresgästen ansöka om medling inom två månader från  uppsägningen. Annars har hyresgästen inte rätt att få skadeståndsfrågan prövad i allmän domstol. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 58 § jordabalken.

Om parterna inte kommer överens om den villkorsändring som begärs, ska hyresgästen ansöka om medling inom två månader från uppsägningen. Annars har hyresgästen inte rätt att få skadeståndsfrågan prövad i allmän domstol. 

Hyresgästen ska alltså begära medling både när hyresvärden har sagt upp för villkorsändring och – som i det här fallet - när hyresgästen själv har gjort det. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 58 a § jordabalken.

Nej, hyresgästen är bunden av villkoren i hyresavtalet under hela treårsperioden. 

Hyresgästen kan dock alltid begära medling i hyresnämnden. Nämnden gör då ett försök att åstadkomma en frivillig lösning på parternas problem. 

En annan sak är att hyresgästen kan ha rätt till hyresreduktion om det uppstår fel eller brister (hinder eller men) i lokalen och det ligger på hyresvärden att åtgärda dessa (12 kap. 11 och 16 §§ jordabalken). Denna fråga prövas av allmän domstol.Senast ändrad: 2017-02-27