JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppskov med avflyttningen

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör uppskov med avflyttningen från en lokal.

Om hyresgästen har sagt upp sig för avflyttning kan ingen av hyres- parterna begära uppskov med avflyttningen. Hyresnämnden kan bara pröva uppskovsfrågan när hyresvärden har sagt upp hyres-gästen för avflyttning eller villkorsändring eller när hyresgästen själv har sagt upp avtalet för villkorsändring. 

Hyresvärden har inte rätt till skadestånd om lokalen efter hyresgästens avflyttning inte kan hyras ut till en ny hyresgäst. En sådan rätt finns bara när hyresvärden har sagt upp hyresgästen i förtid på grund av förverkande (allvarlig misskötsamhet – 12 kap. 42 § jordabalken). 

Den av hyresparterna som vill ansöka om uppskov måste göra det före hyrestidens utgång, annars kan hyresnämnden inte pröva frågan. 

Exempel 

Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till den 30 september. Parterna försöker i det längsta att komma överens. Först i början av september står det klart att det inte går att hitta en lösning. 

I den situationen kan båda parter ha behov av uppskov. Hyresgästen kan behöva tid att hitta en ny lokal och hyresvärden kan behöva tid att skaffa en ny hyresgäst. 

Om någon av parterna eller båda ansöker om uppskov senast den 30 september, kan hyresnämnden pröva frågan. I annat fall får parterna själva försöka hitta en lösning. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 59 § jordabalken.Senast ändrad: 2017-02-27