JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Besittningsskydd

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör lokalhyresgästers besittningsskydd.

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen måste flytta om hyresvärden säger upp hyresavtalet och hyresparterna inte kan komma överens om en förlängning av hyresförhållandet.

Men hyresgästen kan ha rätt till skadestånd om hyresvärdens uppsägning inte är befogad.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 56 - 60 §§ jordabalken.

Hyresvärden blir inte skadeståndsskyldig i följande situationer: 

  • Hyresgästen har misskött sig i så hög grad att det inte är skäligt att hyresvärden förlänger hyresförhållandet.
  • Huset ska rivas eller i stor omfattning byggas om och hyresvärden har anvisat hyresgästen en annan godtagbar lokal.
  • Huset ska rivas eller i stor omfattning byggas om och det finns en rivningsklausul respektive en ombyggnadsklausul i hyresavtalet. Klausulen får inte vara äldre än fem år när hyresvärden ska börja riva huset eller bygga om det.
  • Hyresvärden i annat fall har en befogad anledning att avsluta hyresförhållandet.
  • De hyresvillkor som hyresvärden kräver för att förlänga avtalet är skäliga och stämmer överens med god sed i hyresförhållanden. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 57 § jordabalken.

En lokalhyresgäst har inte besittningsskydd 

  • under hyresförhållandets första nio månader
  • om hyresrätten är förverkad på grund av hyresgästens misskötsamhet
  • om besittningsskyddet har avtalats bort. 

Du hittar lagregeln i 12 kap. 56 § jordabalken.

Det ger hyresgästen ökad rättssäkerhet. Om överenskommelsen i stället hade fått vara en del av själva hyresavtalet, hade hyresgästen kanske inte lagt märke till att besittningsskyddet har avtalats bort.

Ja, du hittar dem under menyn Blanketter. Du kan också ringa till hyresnämnden och beställa den blankett du behöver.Senast ändrad: 2017-02-27