JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänt

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör hyreslokaler i allmänhet.

Ja, om inget annat uttryckligen framgår av en lagparagraf så syftar begreppet ”lägenhet” på både bostadslägenheter och lokaler. De flesta av hyreslagens regler är gemensamma för båda kategorierna.

När en regel gäller enbart den ena kategorin anges detta med ”bostadslägenhet” eller ”lokal” i stället för med ”lägenhet”.

Av rubriken till ett avsnitt kan det alternativt framgå att bestämmelserna i avsnittet bara gäller den ena kategorin, bostadslägenhet eller lokal.Senast ändrad: 2017-02-27