JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppsägning

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör uppsägning av en bostadshyreslägenhet.

Du kan vända dig direkt till hyresvärden och tala om när du vill flytta från lägenheten.

Om du kommer överens med hyresvärden om att hyresavtalet ska upphöra, bör du se till att hyresvärden skriftligen bekräftar detta. I bekräftelsen ska stå vilken avflyttningsdag som ni har enats om.

Kommer du inte överens med hyresvärden, kan du i stället säga upp dig till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från den dag du gör uppsägningen.

Skickar du uppsägningen i rekommenderat brev (utan mottagningsbevis), anses hyresvärden ha fått den i samma stund som du har lämnat brevet på postkontoret. Hyresvärden anses alltså ha fått uppsägningen även om brevet inte blir utlöst eller kommer bort.

Det är viktigt att du behåller en kopia av din uppsägning och kvittot du fick på posten.

Väljer du i stället att skicka uppsägningen i ett vanligt brev (lösbrev), måste du kunna visa att hyresvärden har fått uppsägningen. Det är alltså en fördel att skicka brevet rekommenderat.

Hyresavtalet upphör

  • den 30 april om du lämnar in det rekommenderade brevet senast den 31 januari
  • den 31 maj om du lämnar i stället lämnar in det rekommenderade brevet den 1 februari.

Du hittar lagreglerna i 12 kap. 3-5 och 8 §§ jordabalken.Senast ändrad: 2017-02-27