JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillträde och avflyttning

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör de regler som gäller när du flyttar in i eller ut ur en bostadshyreslägenhet.

Din hyresvärd har rätt att gå in i lägenheten

  • när ni är överens om det
  • när ni inte är överens, men hyresvärden har en laglig rätt att komma in med hjälp av kronofogdemyndigheten
  • i en ren nödsituation, till exempel vid brand eller översvämning.

Om din hyresvärd i annat fall går in i din lägenhet sker det olagligt.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 26 § jordabalken.

Enligt huvudregeln ska du då flytta senast klockan 12 nästa dag. Men om den dagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton behöver du inte flytta förrän nästa vardag.

Regeln är inte tvingande. Det innebär att om ditt hyresavtal innehåller en bestämmelse som säger något annat så gäller bestämmelsen i avtalet. Det är alltså möjligt att bestämma att en hyresgäst alltid är skyldig att flytta dagen efter det att hyresavtalet har löpt ut, även i fall den dagen till exempel är en söndag.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 7 § jordabalken.

Detta framgår inte uttryckligen av lagtexten, men mycket talar för att du ska flytta ut senast klockan 12 avflyttningsdagen när den dagen har flyttats fram.

Enligt huvudregeln har du rätt att flytta in klockan 12 hyresavtalets första dag - vanligtvis den första dagen i månaden. Men om den dagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du inte flytta in förrän nästa vardag.

Regeln är inte tvingande. Det innebär att om ditt hyresavtal innehåller en bestämmelse som säger något annat så gäller bestämmelsen i avtalet. Det är alltså möjligt att bestämma att en ny hyresgäst alltid har rätt att flytta in dagen efter det att den förra hyresgästens avtal har löpt ut, även i fall den dagen till exempel är en söndag.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 7 § jordabalken.

Det finns inga regler i hyreslagen som uttryckligen reglerar dessa förhållanden och det verkar inte heller finnas något rättsfall som behandlar denna kompensationsproblematik.

Ja, om han eller hon säger till minst en månad i förväg och arbetet inte ska pågå under hyresförhållandets sista månad.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 26 § jordabalken.

Du är skyldig att visa din lägenhet på lämplig tid när den är ledig till uthyrning. Eftersom hyresvärden inte längre ska hyra ut lägenheten, är du inte skyldig att visa den.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 26 § första stycket jordabalken

Du är skyldig att visa din lägenhet på lämplig tid när den är ledig till uthyrning. Eftersom hyresvärden inte längre ska hyra ut huset, är du inte skyldig att visa det.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 26 § första stycket jordabalken.Senast ändrad: 2017-02-27