JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lägenhetens storlek

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör bostadshyreslägenhetens storlek.

Det finns en svensk standard för hur man mäter upp en lägenhet. SIS (Swedish Standards Institute) har tagit fram en broschyr "Så här mäter du din bostad". Du hittar den på SIS webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Att mäta upp en lägenhet hör inte till hyresnämndens uppgifter. Däremot kan nämnden medla om du och din hyresvärd tvistar om lägenhetens storlek. I samband med medlingen kan du och din hyresvärd tillsammans mäta upp lägenheten. Kan ni ändå inte komma överens, kan ni anlita en expert.

Frågan om hur man ska beräkna lägenhetens area/yta kommer ofta upp som en del i ärendet när hyresgästen eller hyresvärden har begärt att hyran ska ändras. Hyresnämnden fattar beslut i sådana ärenden, men det är parterna som ska presentera det material som läggs till grund för beslutet, till exempel uppgifter om lägenhetens area/yta.

Du hittar lagregeln i 4 § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.

Högsta domstolen har slagit fast att en hyresvärd kan bli skadeståndsskyldig mot sin hyresgäst om ytuppgiften i hyresavtalet inte stämmer med verkligheten. Men exakt hur stor avvikelse från rätt yta som är godtagbar framgår inte av domen.

I det aktuella fallet var ytan 85 kvm enligt hyresavtalet, men bara 77 kvm i verkligheten. HD ansåg att skillnaden inte var godtagbar, men hyresvärden behövde ändå inte betala skadestånd. Den hyra som hyresgästen betalade var nämligen skälig även om man tog hänsyn till att lägenhetens yta bara var 77 kvm.

Du kan läsa domen på Sveriges domstolars webbplats för vägledande avgöranden (länken öppnas i nytt fönster). Välj "Avancerad", markera Högsta domstolen under "Domstol/Myndighet" och fyll i T 4750-00 under "Målnummer".Senast ändrad: 2017-02-27