JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyran

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör bostadshyreslägenhetens hyra.

Hyresvärden har i vissa situationer rätt att bestämma hyran fritt när hyresgästen flyttar in. Men med tiden kan hyresgästen få hyran sänkt till skälig nivå efter ansökan hos hyresnämnden.

När hyresvärden inte har förhandlingsordning

Hyran kan sättas fritt när hyresfastigheten inte omfattas av en förhandlingsordning. Hyresvärden har då inte förbundit sig att förhandla om hyran med en hyresgästorganisation.

Finns ingen förhandlingsordning, kan hyresvärden alltså utan att bryta mot hyreslagen eller hyresförhandlingslagen begära vilken hyra som helst. Men den hyresgäst som har accepterat en oskälig hyra, kan få den sänkt för framtiden.

Eftersom ett bostadshyresavtal i regel löper tills vidare, behöver den hyresgäst som omgående begär villkorsändring inte bli bunden av den oskäliga hyran längre än under hyresförhållandets första sex månader.

Löper avtalet däremot på bestämd tid om ett år eller längre, kan hyresgästen inte komma ifrån skyldigheten att betala den oskäliga hyran under ett år.

Hyresnämnden kan aldrig ändra hyran retroaktivt. Däremot finns det regler om ocker i avtalslagen och i brottsbalken. Det är alltså möjligt att ta upp frågan även i allmän domstol, men rättsläget är oklart och det är svårt att säga var gränsen går mellan en godtagbar hyra och ocker.

Vid andrahandsupplåtelser och vid upplåtelser av möblerade och omöblerade rum gäller speciella regler. Du kan läsa mer under menyn "Hyra i andra hand".

När hyresvärden har förhandlingsordning

Finns det en förhandlingsordning gäller hyresförhandlingslagens regler. Det innebär att hyresvärden inte får höja hyran för en ny hyresgäst utan att vara överens med hyresgästföreningen.

Ofta har hyresvärden också förbundit sig att förhandla om hyran när han eller hon hyr ut en nyproducerad eller helt ombyggd lägenhet. Om hyresvärden inte har förbundit sig att förhandla om denna lägenhet kan han fritt sätta hyran för den.

Om hyresvärden och hyresgästorganisationen inte kommer överens och förhandlingarna därför strandar, får hyresvärden förhandla direkt med sina hyresgäster.

De flesta större hyresvärdar har förhandlingsordning. Det är särskilt vanligt i storstadsområdena.

Specialregler för nyproducerade lägenheter

En hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, har rätt att komma överens om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Reglerna gäller nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter.

Överenskommelsen ska omfatta samtliga bostadslägenheter i huset eller samtliga bostadslägenheter i den del av huset som har byggts om. Ingen av bostadslägenheterna får redan vara uthyrd när hyresvärden och hyresgästorganisationen träffar överenskommelsen.

Hyresgästerna kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna förrän det har gått mer än 15 år (10 år om överenskommelsen är träffad före den 1 januari 2013) sedan den första bostadshyresgästen flyttade in i huset eller i den del av huset som har byggts om.

Syftet med bestämmelserna är att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter.

Du hittar lagreglerna i 12 kap. 55 c § och 55 d § jordabalken och i 5 § hyresförhandlingslagen.

Du ska betala hyran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Regeln är tvingande. Den gäller alltså även om du och din hyresvärd skulle ha kommit överens om att du till exempel ska betala hyran kvartalsvis i förskott. Men det är tillåtet att avtala att hyresgästen ska betala den första månadshyran tidigare än sista vardagen före den månadens början.

Exempel

Ett bostadshyresavtal börjar löpa den 1 maj 2007. I hyresavtalet står det att hyran ska betalas senast den 15 i månaden före den månad som betalningen gäller.

Hyresgästen är då skyldig att betala majhyran senast den 15 april, men har därefter rätt att betala senast sista vardagen i månaden. (exempelvis junihyran senast torsdagen den 31 maj).

Du hittar lagregeln i 12 kap. 20 § jordabalken.Senast ändrad: 2017-02-27