JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om- och tillbyggnad

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör om- och tillbyggnad av en bostadsrättslägenhet.

Ja, det är möjligt om

  • frågan tas upp på en föreningsstämma,
  • där minst två tredjedelar av de röstberättigade röstar för utbyggnaden och
  • hyresnämnden därefter godkänner beslutet.

Du hittar lagregeln i 9 kap. 16 § punkten 2 och 17 § bostadsrättslagen.

Om samtliga som har balkong och alla övriga i huset som påverkas av åtgärden röstar för utbyggnaden eller på annat sätt godkänner den gäller stämmobeslutet utan att hyresnämnden godkänner det.

Det är inte ovanligt att någon eller några av de medlemmar som berörs av beslutet inte är närvarande på stämman. Om någon av dessa är emot beslutet eller ännu inte har bestämt sig är beslutet - trots att alla närvarande röstade för - giltigt först om hyresnämnden godkänner det.
 
Du hittar lagregeln i 9 kap. 16 § punkten 2 bostadsrättslagen.Senast ändrad: 2017-02-27