JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Medlemskap

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör medlemskap i en bostadsrättsförening.

Du kan ansöka om medlemskapet hos hyresnämnden. Din ansökan måste ha kommit in inom en månad från den dag du fick del av föreningens beslut att vägra godta dig som medlem.

Du hittar lagregeln i 2 kap. 10 § bostadsrättslagen.Senast ändrad: 2017-02-27