JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyresnämndens roll

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör hyresnämndens roll.

Bostadsrättslagen bygger på principen att bostadsrättsföreningarna ska vara självstyrande. Medlemmarna väljer styrelse och fattar andra beslut genom att rösta på föreningsstämman. Besluten fattas i demokratisk ordning. Staten (genom hyresnämnden eller andra myndigheter) kan bara gripa in i rena undantagsfall.

Däremot kan du alltid hos nämnden kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ditt förhållande till föreningen eller - i förlängningen - föreningens underlåtenhet att ingripa mot annan försumlig bostadsrättshavare.

Du hittar en beskrivning av vilka frågor hyresnämnden kan ta upp under menyn "Så går det till".Senast ändrad: 2017-02-27