JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förverkande

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör förverkande av bostadsrätt.

Om du missköter dig allvarligt kan du förverka bostadsrätten. Gör du invändningar mot uppsägningen, får föreningen vända sig till allmän domstol. Du har alltså rätt att få saken prövad innan du eventuellt förlorar bostadsrätten. Du kan också vända dig till hyresnämnden, som då kostnadsfritt medlar mellan dig och bostadsrättsföreningen. Nämnden kan medla så länge tvisten inte pågår i domstol.

Du hittar lagreglerna i 7 kap. 18-25 §§ bostadsrättslagen.Senast ändrad: 2017-02-27