JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Andelstal

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör bostadsrättens andelstal.

Andelstalet är din lägenhets procentuella andel av helheten. Summan av andelstalen är alltid 100. Andelstalet har särskild betydelse vid beräkning av din årsavgift.

Hyresnämnden kan medla i bostadsrättstvister, men nämnden kan inte pröva om ett andelstal är rätt bestämt. En ändring skulle dessutom innebära att alla de andra andelstalen också skulle behöva justeras eftersom summan av andelstalen alltid ska bli 100.

Om andelstalet avviker betydligt från vad du anser är rimligt kan du få saken prövad av allmän domstol. Då bör du först kontakta en kunnig jurist för rådgivning.Senast ändrad: 2017-02-27