JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem ska betala hyresskulder och skador?

Enligt huvudregeln blir den som bytt sig till en lägenhet inte skyldig att betala sådana hyror som den tidigare hyresgästen skulle ha betalt. Hyresvärden kan inte heller få ut ersättning av den som bytt till sig lägenheten för skador som uppkommit före bytet.

Men undantag gäller för den situation att hyresvärden och den nya hyresgästen skrivit ett särskilt avtal om att hyresgästen skall betala den tidigare hyresgästens hyresskulder.

Hyresgästen blir i så fall inte skyldig att betala ett belopp som är högre än summan av de tre senaste månadshyrorna närmast före överlåtelsen. Om man byter den 1 juli kan man alltså som mest bli skyldig att betala en summa som motsvarar den sammanlagda hyran för april, maj och juni.
Senast ändrad: 2019-03-26

Var i lagen hittar jag reglerna om hyresskulder och skador?

Bestämmelserna om vem som svarar för hyresskulder och skador efter ett lägenhetsbyte finns i 12 kap. 38 § jordabalken.