JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överlåta lägenhet

En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin bostadslägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbor med. Även dödsboet efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en lägenhet.

Tänk på att en hyresgäst som överlåter sin lägenhet utan hyresvärdens samtycke och som inte heller har hyresnämndens tillstånd, riskerar att förlora den.

Vem får inte ta över lägenheten?

En inneboende har inte rätt att ta över lägenheten. Det gör ingen skillnad om den inneboende är en närstående person, till exempel ett barnbarn som är inneboende hos sin mormor eller morfar.

Man kan inte kvalificera sig för att få ta över en lägenhet bara genom att vara folkbokförd på lägenhetens adress. Det är bara den som rent faktiskt har bott i lägenheten som kan ha rätt att ta över den.

Den som ska ta över lägenheten ska vara skötsam och klara av att betala hyran. I tveksamma fall kan hyresnämnden sätta villkor för beslutet. En förutsättning för tillstånd kan då till exempel vara att någon går i borgen för den som ska ta över hyreslägenheten.

Överlåtelse eller nytt hyresavtal?

I praktiken händer det ibland att den som vill överlåta sin lägenhet säger upp sitt hyresavtal och hyresvärden tecknar sedan ett nytt hyresavtal med den närstående. Det rör sig då inte om en överlåtelse i hyreslagens mening utan om ett nytt hyresavtal och den nya hyresgästen svarar då inte för den gamla hyresgästens förpliktelser.

Vid en regelrätt överlåtelse framgår den nya hyresgästens rätt av en anteckning på den överlåtande hyresgästens hyresavtal.
Senast ändrad: 2019-03-26

Läs mer

Var i lagen hittar jag reglerna om överlåtelse till närstående?

Bestämmelserna om överlåtelse till närstående finns i 34 § hyreslagen (12 kap. jordabalken).

Vem är inneboende?

En inneboende är en person som hyr en bestämd del av en lägenhet av den som bor i resten av lägenheten. En inneboende har inte gemensamt hushåll med den som hyr ut.