JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förutsättningar

Vid ett byte måste samtliga berörda hyresgäster ha samtycke av sina hyresvärdar eller tillstånd av hyresnämnden.

Om till exempel A ska byta med B och båda hyresvärdarna är emot bytet, måste både A och B ansöka hos hyresnämnden om de vill gå vidare med bytet.

När kan en hyresgäst få hyresnämndens tillstånd att byta?

Hyresnämnden kan ge tillstånd till lägenhetsbyte under följande förutsättningar:

  • Hyresgästen har beaktansvärda skäl till exempel när han eller hon behöver en större lägenhet, en lägenhet med lägre hyra eller en lägenhet som ligger närmare arbetet. Den som vill byta en lägenhet som han eller hon en gång har fått i byte (upprepat byte) måste ha något starkare skäl om bytet sker inom cirka ett år från det han eller hon första gången fick lägenheten i byte.
  • Bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Detta innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran.
  • Inte heller andra särskilda skäl talar mot bytet, som när det till exempel har förekommit otillåten ersättning ("svarta pengar").

Den som har fått hyresnämndens tillstånd att byta kan byta genast. En förutsättning är dock att den eller dem som bytet ska ske med också har fått hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd.

Hur påverkas bytesrätten av att bostadsmarknaden är i balans?

Hyresgästens möjlighet att byta till sig en annan bostad är begränsad när det finns lediga bostäder som han eller hon kan hyra eller köpa utan att behöva lämna sin lägenhet i byte. Begränsningen gäller alltså även vid byte till en bostadsrätt  och vid byte till ett en- eller tvåfamiljshus.

Detta hindrar inte att en hyresgäst som till exempel på grund av sjukdom eller handikapp har behov av en speciellt anpassad bostad, kan ha beaktansvärda skäl att byta även när bostadsmarknaden är i balans.

Kan hyresnämnden lämna förhandsbesked om utgången i ett bytesärende?

Hyresnämnden kan inte lämna förhandsbesked. Nämnden tar ställning till om ett lägenhetsbyte ska tillåtas eller inte först sedan hyresgästen har ansökt om tillstånd.

Anledningen till att hyresnämnden inte kan lämna förhandsbesked är att den är en opartisk domstolsliknande myndighet.

Undantag från rätten att byta sin bostadslägenhet

Hyresnämnden kan inte pröva ett byte

  • om hyresgästen hyr lägenheten i andra hand
  • om hyresgästen hyr en del av någons bostad (inneboende)
  • om hyresgästen hyr ett enfamiljshus av någon som hyr ut det tillfälligt
  • om hyresgästen hyr en lägenhet i ett tvåfamiljshus
  • om hyresgästen hyr en bostadsrättslägenhet (andrahandsupplåtelse)
  • om hyresgästen hyr ett möblerat rum och uthyrningen inte har varat längre än nio månader i följd
  • om hyresgästen hyr en lägenhet för fritidsändamål och uthyrningen inte har varat längre än nio månader i följd.Senast ändrad: 2017-02-27

Mer om byte

Måste man skriva nya hyreskontrakt när man byter?

Ett byte innebär att den som byter får samma rättigheter och skyldigheter som den han eller hon byter med hade. Det är alltså inte nödvändigt att skriva ett nytt hyreskontrakt utan det räcker att anteckna ändringarna på de gamla kontrakten.