JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Byta och överlåta lägenhet

Det är tillåtet att byta sin bostadslägenhet mot en annan bostad om hyresvärden går med på det eller hyresnämnden lämnar tillstånd till det, men den som byter utan att ha samtycke riskerar att förlora sin lägenhet.

En hyresgäst har rätt att byta så snart han eller hon har ett löpande förstahandskontrakt. Hyresgästen behöver alltså inte ha bott en viss tid i lägenheten innan han eller hon kan byta sin lägenhet. Detta under förutsättning att hyresgästen uppfyller de förutsättningar som anges i lagen.

Även triangelbyten och andra kedjebyten räknas som byten. Det anses också vara ett byte när någon byter en hyresrätt mot en bostadsrätt eller en hyresrätt mot ett en- eller tvåfamiljshus.

En annan sak är att det inte alltid finns förutsättningar för att godkänna byten mellan hyresrätt och bostadsrätt eller mellan hyresrätt och en- eller tvåfamiljshus.

Om hyresvärden inte går med på bytet, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.
Senast ändrad: 2019-03-26

Lägenhetsbyte

Var i lagen hittar jag reglerna om lägenhetsbyte?

Reglerna om lägenhetsbyte finns i 35 § hyreslagen (12 kap. jordabalken).