JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Specialregler

Påverkas bytesrätten av att fastigheten ombildas från hyresrätt till bostadsrätt?

De hyresgäster som finns kvar efter ombildningen har samma rätt att byta som de hade innan bostadsrättsföreningen tog över fastigheten. Ombildningen påverkar alltså inte bytesrätten.

Vilka möjligheter har den som innehar en lägenhet med kooperativ hyresrätt att byta den?

En kooperativ hyresgäst har samma möjlighet att byta sin hyresrätt som en vanlig hyresgäst. Om den kooperativa hyresrättsföreningen inte samtycker till lägenhetsbytet, kan den kooperativa hyresgästen alltså låta hyresnämnden pröva tillståndsfrågan.

Även när den kooperativa hyresrättsföreningen inte äger fastigheten utan i stället hyr de lägenheter som den i sin tur upplåter till sina medlemmar, räknas den kooperativa hyresgästen som förstahandshyresgäst. Detta gäller även när någon som inte är medlem hyr en lägenhet av föreningen.

Den kooperativa hyresrättsföreningen kan inte inskränka bytesrätten genom stadgeföreskrifter.
Senast ändrad: 2015-06-10