JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppsägning

Om en bostadsrättshavare missköter sig allvarligt kan bostadsrätten förverkas. Gör bostadsrättshavaren invändningar mot uppsägningen, får föreningen vända sig till allmän domstol. Bostadsrättshavaren har alltså rätt att få saken prövad innan bostadsrätten eventuellt förloras. Bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen kan också vända sig till hyresnämnden, som då kostnadsfritt medlar mellan parterna. Nämnden kan medla så länge tvisten inte pågår i domstol.

Lagreglerna finns i 7 kap. 18-25 §§ bostadsrättslagen.
Senast ändrad: 2019-03-26