JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Medlemskap

Den som förvärvat en bostadsrättslägenhet kan ansöka om medlemskap hos hyresnämnden, om bostadsrättsföreningen inte vill bevilja medlemskap. En ansökan måste ha kommit in senast inom en månad från den dag förvärvaren fick del av föreningens beslut att vägra godta dig som medlem.

Hyresnämnden ska bevilja medlemskapet om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och bostadsrättsföreningen skäligen bör godta honom eller henne som bostadsrättshavare.

Lagreglerna finns i 2 kap. 3 § och 10 § bostadsrättslagen.

En juridisk person som förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, får vägras inträde även om förutsättningarna i 2 kap. 3 § bostadsrättslagen är uppfyllda. Kommuner och landsting som förvärvat en sådan lägenhet får dock inte vägras inträde som medlem i föreningen.

Lagregeln finns i 2 kap. 4 § bostadsrättslagen.

När det gäller makes eller närståendes rätt till medlemskap och den som förvärvat andel i en bostadsrätt samt förvärv vid exekutiv auktion finns särskilda bestämmelser i 2 kap. 5 - 7 §§ bostadsrättslagen.
Senast ändrad: 2019-03-26