JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyresnämndens roll

Bostadsrättslagen bygger på principen att bostadsrättsföreningarna ska vara självstyrande. Medlemmarna väljer styrelse och fattar andra beslut genom att rösta på föreningsstämman. Besluten fattas i demokratisk ordning. Staten (genom hyresnämnden eller andra myndigheter) kan bara gripa in i rena undantagsfall.

Däremot kan du alltid hos nämnden kostnadsfritt begära medling i tvister som rör ditt förhållande till föreningen eller - i förlängningen - föreningens underlåtenhet att ingripa mot annan försumlig bostadsrättshavare.
Senast ändrad: 2017-06-16