JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ändring av insats

En bostadsrättsförening kan också besluta om att ändra en insats som rubbar det inbördes förhållandet mellan insatserna eller ökar samtliga insatser. Beslutet blir i så fall giltigt under samma förutsättningar som gäller om- eller tillbyggnad.

Hyresnämnden ska godkänna beslutet om detta inte framstår som otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

Lagreglerna finns i 9 kap. 16 § punkten 1 och 1a bostadsrättslagen.

Beslut som medför ändring av andelstal omfattas inte av bestämmelserna.
Senast ändrad: 2019-03-26