JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Andelstal

Andelstalet är din lägenhets procentuella andel av helheten. Summan av andelstalen är alltid 100. Andelstalet har särskild betydelse vid beräkning av årsavgiften.

Hyresnämnden kan medla i bostadsrättstvister, men nämnden kan inte pröva om ett andelstal är rätt bestämt. En ändring skulle dessutom innebära att alla de andra andelstalen också skulle behöva justeras eftersom summan av andelstalen alltid ska bli 100.

Om andelstalet avviker betydligt från vad en bostadsrättshavare anser är rimligt kan saken prövas av allmän domstol. Då bör först en kunnig jurist för rådgivning kontaktas.
Senast ändrad: 2017-06-16