JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänt

Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet som en bostadsrättsförening upplåter utan tidsbegränsning i sitt hus åt en medlem i föreningen, bostadsrättshavaren. Föreningen äger alltså lägenheten medan bostadsrättshavaren innehar bostadsrätten till denna. I vissa fall kan bostadsrättshavaren i sin tur få upplåta lägenheten åt någon annan. Det blir i så fall fråga om en upplåtelse i andra hand.
Senast ändrad: 2017-06-16