JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Byta lägenhet? Läs mer om vad som gäller.

Vilken hyresnämnd ska jag vända mig till? Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga hyresnämnder.

Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Vi fattar också beslut i vissa frågor, till exempel frågan om en hyresgäst har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand.

Hyresnämndens webbplats är gemensam för landets  hyresnämnder. Arrendenämnden har en egen webbplats.

Läs mer om oss.

Nyheter

Allmänhetens persondatorer är stängda tills vidare 

Det finns en särskild webbplats för arrendefrågor. Där hittar du bland annat information om vilka bestämmelser som gäller vid upplåtelse av jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Visste du att...

     
 

 

Bostadsrätter och villor har andra regler för uthyrning jämfört med vanliga hyreslägenheter. Läs mer om "privatuthyrningslagen".

 

Hyresnämnden kan besluta att en hyresvärd är skyldig att reparera en lägenhet om det finns fel och brister i den. Läs mer om åtgärdsföreläggande.

 

Generösare regler för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand från och med den 1 juli 2014  Läs propositionen.